header-site

theONE

!לדבר הצלחה

נטוורקינג אפקטיבי

נטוורקינג הוא התהליך של פיתוח קשרים ומערכות יחסים להגדלת נפח העסקאותלהרחבת הידע ולהגדלת מרחב ההשפעה, או כשירות לקהילה. "נטוורקינג עסקי" הינו מינוף קשרים בין אישיים כדי ליצור שורה של הזדמנויות חדשות, בין אם במציאת משרה חדשה, הזדמנות עסקית או פיתוח ומינוף עסוק פרטי

הרעיון אומנם פשוט, אך היישום שלו מורכב, רשת הקשרים אינה נוצרת מעצמה. עלינו ליצור את ההזדמנויות, להפוך אותו לחלק מאורח חיינו ולחלק אינטגראלי מההתנהלות שלנו. ולכן, השאלה היא איך יוצרים רשת קשרים אפקטיבית? איך הופכים כל אינטראקציה בין אישית להזדמנות לנטוורקינג? איך עושים נטוורקינג שעובד

הרצאת הנטוורקינג מסבירה באופן מדויק ופרקטי, איך לעשת נטוורקינג שעובד בשבילכם

:נושאי ההרצאה

נטוורקינג מיינד סט - יצירת מצב של ניצחון לכל הצדדים, חשיבות הפתיחות ורתימת אנרגיה אישית
מינגלינג - להבחין אלו אנשים מוכנים לשיחה ולהיכרות ואלו מסוגרים
נטוורקינג - שוברי קרח לשיחה, הצגה עצמית אפקטיבית, העברת כרטיס ביקור באופן הנכון
תקשורת בלתי מילולית - כוח החיוך, קשר עין ושפת גוף של מנצחים